Psychiatra Gliwice

Podstawowe Informacje

Wizyta w gabinecie ma charakter rozmowy, w trakcie której na podstawie wywiadu od Państwa staram sie dowiedzieć jak nawięcej na temat waszych probemów i dolegliwości. Badanie umożliwia postawienie właściwej diagnozy a nastepnie dobór adekwatnej metydody leczenia (leczenie farmakologiczne, psychoterapia, porady co do dalszego postępowiania). Kolejne wizyty służą kontynuacji i ocenie skuteczności leczenia.

Psychiatra Gliwice - Informacje dla pacjentów

Staram sie spojrzeć na pacjenta holistycznie zaracając uwagę poza objawami i dolegliwościami na kontekst sytuacji życiowej w jakiej się znajduje i strukturę psychiczną pacjenta. W swojej pracy łączę podejście biologiczne (rozumienie zachowań człowieka jako wynnik działania czynników natury biologicznej: genetyka, neuroprzekaźniki, hormony, anatomia) z psychodynamicznym rozumieniem problematyki pacjenta.


Zajmuję się diagnostyką i leczeniem

następujących chorób i zaburzeń.

zaburzeń lękowych (nerwicowych)
fobii
zaburzeń depresyjnych

choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych,
zaburzeń obsesyjno ­ kompulsyjnych

zaburzeń adaptacyjnych
zaburzeń związanych ze stresem (PTSD,ASD)
zaburzeń osobowości

zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym
zaburzeń pamięci i zespołów otępiennych
zaburzeń snu

zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
zaburzeń zachowania i emocji u osób z autyzmem i zespołem Aspergera